Soğuk zincir nedir?

Soğuk zincir; sıcaklığa hassas bir tıbbi ürünün hammadde aşamasından ambalajlı nihai ürüne dönüşüp kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçen sürede ruhsat sahibinin öngördüğü onaylanmış sıcaklık aralıkları içerisinde kalmasını sağlayan, depolama, taşıma ve dağıtımında uygulanan özel saklama koşuludur. Ürünün üretiminden fiilen tüketildiği noktaya ulaşıncaya kadar geçen sürede sıcaklığının +2 C - +8 C değerleri arasında ve ruhsat sahibinin öngördüğü koşullarda depolama, muhafaza ve dağıtımı zorunludur.

Soğuk Zincir Tedarik Sisteminin önemi göz ardı edilemeyecek derecede büyüktür.