GLN Nedir?

Bütün organizasyonlar (kurumlar) dışta ve içte kendi iş süreçleri içinde veri değişimi gerçekleştirmektedir. Bu bilgilerin taraflar arasında oluşmasını bilmemize rağmen, günümüzde alfabetik ve sayısal karakterlerden oluşan isimlerin ve adreslerin yerine kodlanmış tanımların kullanılması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir.. GS1 Sistemi lokasyonların her birine, bu lokasyonu tek olarak tanımlayacak bir numara verir. Bu numara GS1 Küresel Lokasyon Numarası (GLN) olarak adlandırılır.